Välkommen till Immigranternas Riksförbund!


OM IRF

Immigranternas Riksförbund
(IRF) bildades 1973.
Medlemmar i IRF är enskilda
personer och invandrarföreningar,
oberoende av nationalitet.

 


ÅRSMÖTE 2017

Här kan du ladda ner verksamhets-
berättelse för 2017 samt verksamhetsplan
för 2017-2018.

 


BLANKETTER

Här hittar du som är medlem
olika blanketter t.ex. för rapportering till
Immigranternas Riksförbund.