IRF Logga
info@immigranterna.se
VÄLKOMMEN TILL IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUND

Ett Sverige fritt från rasism och diskriminering.

Om IRF

IRF är partipolitiskt och religiöst obundet. Vi arbetar för att invandrarna ska synas.

Kommande Evenemang

Här hittar du alla IRF och dess medlemmars kommande evenemang

Föreningsrådgivning

Vi stöttar och skapar goda förutsättningar för mångkulturella föreningar i Sverige.

Migrationen är en naturlig process

både innanför och utanför landets gränser

Migrationen kan bero på olika politiska, sociala, religiösa eller kulturella problem, krig m m som tvingar människor att lämna det land eller det område de traditionellt har varit bosatta i. Migrationen kan bli ett problem när:

Om IRF

Historia

Sverige har haft reglerad invandring sedan början av 1900-talet. I dagsläget utgörs en del av den reglerade invandringen av arbetskraftsinvandring.

Flykting & invandring

Varje enskild flykting eller invandrare har sina särskilda frågor som kräver enskilda lösningar. Alla flyktingar och invandrare också har många gemensamma frågor, som särskiljer dem från majoritetsbefolkningen.