Albynattvandrings gruppen.se ordnade en workshop den 27 juni 2014 active citizens for minity group´ i Norsborg. Albynattvandrings gruppen.se är medlems i IRF. Workshopen ordnades i samarbete med IRF.

Albynattvandrings gruppens ordförande, Frank Kanu, presenterar dagens program.

Stefan Nilsson, Gruppledare miljöpartiet i Stockholms stadshuset, och Chitra Paul (WINNET) deltog också i workshopen.

 

 

 

Mian Iftkhar Hussain, f.d, informations minister i Pakistan besökte IRF:kansli den 16 juni 2014

IRF:s Kanslichef Rahmat Ali, tackar Mian Iftkhar för besöket
 

Folk från Pakistan och representanter från olika föreningar träffade Mian Iftkhar

Integration för alla – alla för integration
En konferens ordnad av Eskilstunas kommun.

Erik Ullenhag (Integrations minister)  14-06-04

 Landshövding Liselott  Hagberg
 

 

 

Invigning av UNESCO-LUCS
Unesco LUCS invigdes av Jens Sjöström (Styrelse ordförande) Fredag den 9 maj. Unesco kommer att ha sitt kontor i Mångkulturellt centrums lokaler i Fittja Gård. Ett 100 tal gäster var inbjudna. Projektledarna från Botkyrka, Borlänge, Eskilstuna och Malmö deltog. IRF välkomnar Unesco i Fittja Gården och ser fram emot ett gott samarbete.

Jens Sjöström Invigningstalar

Jimmy Baker och Jens Sjöström

Alexandra Pascalidou höll i ställningarna

Och självklart Mona Sahlin var också där

IRF ordförande Jafar Mughal bland publiken

IRF deltog i Hållbarhetsveckan ordnad av Botkyrka kommun. Sindh Swedish Cultural Association (medlem i IRF) arrangerade matförsäljning på avslutningen av veckan lördag den 10 maj.
I bilden Adil ujjan och Qamar Ujjan

Statistiken roll i antidiskrimineringsarbete
Ett rundabordssamtal i Mångkulturellt centrum

Att arbeta med jämlikhetsdata för att åstadkomma ett mer inkluderande Sverige. Ett samtal med civilt samhället om hur jämlikhetsdata om etnisk ursprung och funktionsnedsättning kan bidra till att bekämpa ojämlikhet. Mångkulturellt centrum stod som värd för konferensen 29 april 2014.  IRF, DO, diskrimineringsbyrå, Muslimer för fred och rättvisa med andra lokala föreningar deltog i konferensen. Konferensen ordnades av ENAR( European Network Against Racism), OSF(Oppen society Foundation) och MPB(Migration Policy Board).

 

 

 

 

 

 

 

 

INVIGNING AV IRF:S  RIKSKANSLI

Immigranternas Riksförbunds Rikskansli invigdes 5 april 2014 av Jens Sjöström, landstingspolitiker, och av Sven Hakon Stark (Tyskspråkiga Klubben) veteranen i IRF.

Jens Sjöström och Sven Hakon Stark klipper bandet

Jens Sjöström , Jafar Mughal (Ordförande IRF) , Sven Hakon Stark

Varsågod Jafar, Här får du nycklen till Kansliet.

Jens Sjöström överlämnar nyckeln till IRF ordförande Jafar Mughal

Glada min: Tatiana Från Mångkulturellt centrum

Navid Butt och Andreas

Invandrarforum 2013

Årets invandrarforum , på uppdrag av IRF, ordnades av Linköpings kvinnoförening och Libanesiska föreningen i Linköping 30 november 2013. Temat var ´Invandrarnas inträde på arbetsmarknaden´

Anita Walstedt (ordförande i Organisationen mot mobbning) informerar om organisationen

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Gumabon (ordförande i Bayanihan) berättar om sitt projekt ´Att ta vara på skillnaderna´

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medverkande i Panelen