Här kan ni läsa IRF:s stadgar, invandrarpolitiskt program och Handlingar från senaste årsmöte. Under Remisser finns det remisser och statliga utredningar etc.
Din förening kan också få hjälp med ett exempel på stadgar som du kan använda.

Lämna ett svar