Hur blir man medlem i Immigranternas Riksförbund?

Föreningar
Fyll i medlemsansökan och bifoga följande handlingar.

Förening som söker medlemskap bör tillsammans med medlemsansökan bifoga stadgar, lista över styrelsen, verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och ekonomisk redovisning för föregående år.

Ansökan lämnas/skickas till IRF:s kansli.

– Medlemsavgifter 2017
5 kr per medlem, dock minst 300 kr per förening.

Enskilda personer
kan bli medlemmar genom att betala medlemsavgiften direkt till IRF:s
plusgirokonto 59 68 29-2 eller bankgirokonto 5685-1827

– Medlemsavgifter
Ungdomsmedlemmar (upp till 20 år) 50 kr.
Vuxna medlemmar 100 kr.

Lämna ett svar