Kära medlemmar,

årsmötet är bestämd till 21 april 2018. Detta årsmöte kommer att äga rum i Linköping. Var god och se kallelsen i nedan

 

KALLELSE TILL

ÅRSMÖTE MED IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUND

 Datum och tid: lördagen den 21 april 2018, kl:12.00 – 17.00.

Plats: Linköping

Adress:  Adressen meddelas senare

DAGORDNING

Kl: 12:00 Registrering av ombud
Kl:12.30: Lunch

Kl:13:15 Årsmötes förhandlingar enligt följande:

 1. Öppnande
 2. Upprop av ombud
 3. Val av mötes ordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fråga om mötes behörighet
 5. Godkännande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse för föregående år
 7. Ekonomisk redovisning för föregående år
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Verksamhetsplan för åren 2017-2018
 11. Förslag till budget för perioden 2017-2018
 12. Fastställande av medlemsavgifter för 2018
 13. Val styrelse
  1. Val av ordförande
  2. Val av ordinarie ledamöter
  3. Val av minst två suppleanter
  4. Val av två revisorer och revisorers suppleanter
  5. Val av valberedning
 14. Beslut om Immigranternas Riksförbunds firmatecknare
 15. Motioner och förslag
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Alla medlemmar i Immigranternas Riksförbund är välkomna att närvara vid årsmötet.

OBS: Föreningarnas ombud anmäls till Förbunds kansli före den 15 april 2018. Endast de valda ombuden äger rätt att rösta. För röst rätten krävs att föreningen har betalat medlemsavgiften för 2018. Riksförbundet betalar resekostnaderna samt logi för de valda ombuden. Tänk på att beställa tåg- eller bussbiljetter i god tid för att få det billigaste priset.

Ombudsfördelningen

Upp till 50 medlemmar ger 1 ombud

51 till 100 medlemmar ger 2 ombud

101 till 300 medlemmar ger 3 ombud

300 medlemmar och uppåt ger 4 ombud

Stockholm 2018-03-11

På styrelsens vägnar

Jafar Mughal

Ordförande

Immigranternas Riksförbund

Fittja Gård

Värdshusvägen 46

145 50 Norsborg

Telefon: 08- 46 47 486

Email: info@immigranterna.se

 

Anmälning av ombud till Årsmöte

Föreningarnas ombud anmäls till IRF:s kansli före den 15:e april 2018. Endast de valda ombuden för medlemsföreningarna äger rätt att rösta. För att rösta krävs också att föreningen har betalat medlemsavgiften för 2018.
Medlemsavgiften för 2018 är 5 kronor per betalande medlem i föreningen, dock minst 300 kronor för de föreningar som har 60 eller mindre än 60 medlemmar. Som betalande medlemmar redovisas de som var medlemmar den 31 december 2017. Det ska vara samma antal som föreningarna redovisar i den bifogade blanketten. Skicka gärna även en lista över medlemmarna, för att underlätta revisionen inför nästa ansökan till MCUF.
Medlemsavgift för enskild vuxen medlem är 100 kr och för enskilt ansluten ungdomsmedlem 50 kr.
Medlemsavgifterna betalas in till plusgirokonto 59 68 29-2 eller
in till Bankgirokonto 5685-1827.

Resersättning och övernattning
Riksförbundet betalar resekostnaden för de valda ombuden. Tänk på att beställa tågbiljetter i tid för att få det billigaste priset. Det är Riksförbundet som ordnar logi. Anmäl senast 2 veckor före så att vandrarhem eller liknande kan bokas.

Mvh,

Immigranternas Riksförbund

Rikskansliet Fittja Gård

Värdshusvägen 46

145 50 Norsborg

Tel.nr: 08- 46 47 486.