Kära medborgare,
Jag heter Jafar Ali Mughal och är ordförande i IRF. Jag har facklig bakgrund och är även aktiv i Svenska Naturskyddsföreningen.
Vidare är jag också aktiv i organisationer som värnar om miljön. som t.ex. NOOW.
NOOW som står för Now Organize Organisations Worldwide är en internationell rörelse som samlar organisationer och föreningar som verkar, bidrar och arbetar för en hållbar nutid.

Jag har varit aktiv i IRF sedan 1998 och är numera ordförande. Jag tycker att det är ett spännande uppdrag. Immigranternas Riksförbund har bl.a uppgiften att värna om demokratin och alla människors lika värde. Ett Sverige fri från diskriminering och rasism.
I samband med mitt uppdrag, som ordförande, har jag kommit i kontakt med myndigheter, politiker, ideella föreningar och olika aktörer i samhället. Mitt samlade erfarenheter är att invandrare föreningar behövs i allra högsta grad idag mer än någonsin. De spelar verkligen en stor roll i dagens samhälle. Deras roll med tanke på integration blir allt viktigare.

Mot bakgrund av detta, är sammanslutningen av invandrarföreningar ännu viktigare.
Immigranternas Riksförbund utgör en stark röst för invandrare i Sverige. Ju flera vi är desto starkare blir vi.

Var med och gör en insats för ett Sverige för alla!

På uppdrag av styrelsen välkomnar jag föreningar och individer, att söka medlemskap hos IRF.

 

Å styrelsens vägnar,

Jafar Ali Mughal
Ordförande

Lämna ett svar