Styrelsen

Styrelsen 2018


1.  Ordförande: Jafar Ali Mughal

 

 

2. V. Ordförande: Saul Sagnia

 

           

        

3. Sekreterare: Zenaida  Abbaspour

 

 


4. Kassör: Wafa Kachab

 

 

5. Rahmat Ali

 


6.
Ottman El Abbar (Ledamot)

 

                 7. Maria Sandberg (Ledamot)

 

8.  Qunita Sone

 

 

9. Noor – Al – Akashi (Suppleant)

 

10. Amer Jabbar (Suppleant)

 

 

Revisorer

1. Hans Hyttberg (Godkänd revisor)

 

2. Noha Jatta (Revisor)

 

3. Chernor Bah (Suppleant)

Valberedning

Frank Kanu (Sammankallande)
K. Credian Fernando
Yessir Al Akashi