Kostnadsfri rådgivning till våra föreningsmedlemmar kring:

[sc_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#e2941f”]

[/sc_list]

Enligt vår undersökning växer mer än 70% av de ”kriminella killarna från förorterna”upp med ensamstående mammor.Vi vill att färre ungdomar i synnerhet pojkar ska växa upp utan fadersgestalt.Målsättningen med vårt arbete är att vid en eventuell äktenskapsskillnad informera föräldrar, främst män om deras rättigheter samt skyldigheter,för att underlätta gemensam vårdnad av barn.

Vi uppmanar och stödjer våra ungdomar att inte ingå äktenskap mot deras vilja.Vi visar vägen,skiljer religioner från traditioner för att undvika att framtida skulkänslor uppstår.

TÄNK EFTER FÖRE!
Kontakta oss innan du ”bränner alla broar”!