Välkommen till Immigranternas Riksförbund!


OM IRF

Immigranternas Riksförbund
(IRF) bildades 1973.
Medlemmar i IRF är enskilda
personer och invandrarföreningar,
oberoende av nationalitet.


ÅRSMÖTE 2017

Här kan du ladda ner verksamhets-
berättelse för 2017 samt verksamhetsplan
för 2017-2018.


BLANKETTER

 

Här hittar du som är medlem
olika blanketter t.ex. för rapportering till
Immigranternas Riksförbund.


AKTUELLT


Inbjudan till medlemmar i Immigranternas Riksförbund

UNESCO LUCS i samarbete med Mångkulturellt Centrum anordnar 7-8 December 2017, Fler delar staden – en konferens om inkludering och interkulturell utveckling på lokal nivå. Vi har bland annat bjudit in rådgivaren för ICC, Intercultural cities Phil Wood samt Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare. Dessutom bjuds presentationer av pågående kunskapsarbeten,workshops och panelsamtal kring frågor om hur vi bäst kan arbeta långsiktigt och lära av varandra.

http://unescolucs.se/konf/fler-delar-staden-konferens-i-fittja-7-8-december/

Anmäl dig här senast 1 december: https://simplesignup.se/event/105671

Utgångspunkten är att världen förändras och demokratin utmanas. Städer, inte nationer, tar täten för att utveckla politik och praktik som värnar mänskliga rättigheter och demokratin.

Konferensen har begränsat antal platser, det finns ingen deltagaravgift och måltider ingår. Däremot tar vi ut en avgift på 500 kr om du/ni inte dyker upp.